logo
website_banner

Thông tin giúp việc

image
666605

Họ và Tên: CAO THỊ TUYẾT THANH
Quê quán: Hải Dương
Tuổi: 43
Kinh nghiệm: 5 năm
Công việc:
- Giúp việc nhà
Lương :
- Lương theo giờ 60,000đ
Thông tin khác :LÀM VIỆC NHIỆT TÌNH, VUI VẺ HÒA ĐỒNG.