logo
website_banner

Thông tin giúp việc

image
666608

Họ và Tên: NGUYỄN THỊ NHƯỢNG
Quê quán: Hải Phòng
Tuổi: 58
Kinh nghiệm: 5 năm
Công việc:
- Giúp việc nhà
Lương :
- Lương theo tháng 6,000,000đ
- Lương theo giờ 60,000đ
Thông tin khác :HIỀN LÀNH, LÀM VIỆC SIÊNG NĂNG, CHĂM CHỈ NHIỆT TÌNH.ĐANG SỐNG TẠI QUẬN 2.