logo
website_banner

Thông tin giúp việc

image
666609

Họ và Tên: NGUYỄN THỊ BÍCH
Quê quán: Hải Phòng
Tuổi: 58
Kinh nghiệm: 3 năm
Công việc:
- Giúp việc nhà
Lương :
- Lương theo giờ 55,000đ
- Lương theo tháng 5,000,000đ
Thông tin khác :HIỀN , THẬT THÀ, ĐANG SỐNG TẠI THỦ ĐỨC.