logo
website_banner

Thông tin giúp việc

image
777703

Họ và Tên: Nguyễn Thị Thanh Thảo
Quê quán: Tp.Hồ Chí Minh
Tuổi: 49
Kinh nghiệm: 5 năm
Công việc:
- Giúp việc nhà
Lương :
- Lương theo giờ 65,000đ
Thông tin khác :HK: Nam kỳ Khởi Nghĩa Q.3 Trung thực, vui vẻ, hiện đang làm tạp vụ trường học.